Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania include peste 120 000 de membri, adica 99% din numarul asistentilor medicali din tara.
OAMMR este singura organizatie profesionala din acest domeniu care colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din Romania si organizatiile internationale la elaborarea actelor normative privind desfasurarea activitatii asistentilor medicali si a moaselor. Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania functioneaza respectand Legea 307/2004 care mentioneaza ca OAMMR este "institutie de interes public" si "autoritate competenta".
La nivel national, organele de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sunt:
Adunarea Generala, Consiliul National, Biroul Executiv si Presedinte. Atributiile organelor de conducere si procedura de alegere a membrilor sunt reglementate de prevederile Statutului OAMMR si de Legea 307/2004. Actul normativ care sta la baza organizarii si functionarii OAMMR si care impune norme privind exercitarea profesiei de asistent medical si moasa transpune directivele Uniunii Europene cu privire la exercitarea profesiei si respecta standardele europene din domeniu.