Informatii cu privire la examenul de grad principal 2015

on .

Calendarul privind organizarea si desfasurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea Atributii/Responsabil Art. N
28.08.2015 Publicarea, pe specializari, a tematicii si bibliografiei pentru examen Ministerul Sanatatii Art.5 (3)
18.09.2015 Publicarea, anuntului de examen in saptamanalul "Viata Medicala" Ministerul Sanatatii Art.5 (1)
18.09.2015 Nominalizarea, de catre ministrul sanatatii, a comisiei centrale de examen Ministerul Sanatatii Art. 6(1)
01.10.2015 Nominalizarea componentei Comisiilor locale de examen Presedintele filialei OAMGMAMR Art. 7 (1)
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de catre presedintele comisiei centrale de examen Presedintele Comisiei Centrale de Examen(Dir. Gen. Adj-DGRUJC-MS) Art. 7 (1)
02.10.2015 Instruirea presedintilor comisiilor locale de examen Comisia centrala de examen Art. 12 (e)
05-22.10.2015 Perioada de inscriere Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (1)
  

23-28.10.2015

Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului "Admis" sau "Respins" - afisarea listei candidatilor declarati "Admis"

- primirea contestatiilor dosarelor

Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 16 (2,3,4)
26.10.2015 Elaborarea testelor - grila pentru asistentii medicali generalisti Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
27.10.2015 Elaborarea testelor-grila pentru alte categorii de candidati Comisia de elaborare a subiectelor Art. 19 (1)
29.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - asistentii medicali generalisti (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
29-30.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen

Art. 30 (1)

30.10.2015 Primirea testelor-grila, a grilelor de raspuns si a grilelor de corectura. Sustinerea testului-grila - alte categorii de candidati (orele 10.00-12.00) Comisia locala de examen Art. 19 (3)
30-31.10.2015 Primirea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
01.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila pentru asistenti medicali generalisti Comisia locala de examen Art. 30 (1)
02.11.2015 Solutionarea contestatiilor rezultatului testului-grila alte categorii de candidati Comisia locala de examen Art. 30 (1)
01-02.11.2015 Afisarea rezultatelor Comisia locala de examen - la sediul filialelor OAMGMAMR Art. 30 (2)
Ataşamente:
Download-ează fișierul (Ord MS 651-2015.pdf)Ord MS 651-2015.pdf369 kB
Download-ează fișierul (Ord MS 652-2015.pdf)Ord MS 652-2015.pdf696 kB