Acte necesare în vederea obținerii certificatului de membru al OAMGMAM

on .

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL OAMGMAM
1. Copie legalizată a documentelor de studii care atestă formarea în profesie;
2. Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor referitoare la situaţiile de nedemnitate şi incompatibilitate ;
3. Certificat de cazier judiciar;
4. Certificat de sănătate fizică şi psihică;
5. Asigurare individuală de răspundere civilă;
6. Dovada realizării creditelor pentru anul precedent, conform regulamentului EMC;
7. Cotizaţia achitată la zi;
8. Certificat naştere;
9. Certificat căsătorie;
10. Copie Carte de identitate / Buletin de identitate